ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

Job description

 • Βελτιώνει καθημερινά το πλαίσιο συνεργασίας με το υφιστάμενο πελατολόγιο
 • Μεριμνά για τη συνεχή αναζήτηση νέων πελατών, βάσει του πλάνου στόχευσης
 • Καθορίζει το πρόγραμμα – χρονοδιάγραμμα επισκέψεών και το παραδίδει στον προϊστάμενο προς έγκριση  
 • Προτείνει αλλαγές, αναφορικά με το πρόγραμμα επισκέψεων, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο time management
 • Ανάλογα με την περιοχή ευθύνης, διαχειρίζεται οδηγούς πωλητές (xvan), παρακολουθώντας τα δρομολόγια τους, προτείνοντας βελτιώσεις και τυχόν αλλαγές, με στόχο την κερδοφόρα λειτουργία τους
 • Διαχειρίζεται το εταιρικό εμπορικό πρόγραμμα μέσω tablet, καταχωρώντας νέους πελάτες και τυχόν ελλείψεις της αγοράς, παρακολουθώντας παράλληλα τις εμπορικές συμφωνίες 
 • Κάνει προβλέψεις πωλήσεων της περιοχής του/ης  σε τακτική βάση ανά προϊόν, κατηγορία πελατών, γεωγραφική περιοχή και συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο budget πωλήσεων και εξόδων
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες του ανταγωνισμού και τις καταγράφει στο εβδομαδιαίο report
 • Ανάλογα με την περιοχή ευθύνης, διαχειρίζεται αντιπροσώπους, παροχές και εκπτώσεις
 • Μεριμνά τα υπόλοιπα πελατών να μην υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα plafon πιστώσεων

Requirements

Τυπικά προσόντα: 

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, κρίνεται απαραίτητο
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης Management ή Negotiatios ή Marketing, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση στο κλάδο των FMCG, είναι MUST
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις και πρακτικές merchandising και space management 
 • Άριστη γνώση MS Office (γνώση σε ERP SAP θα εκτιμηθεί)
 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης
 • Δυνατότητα να ταξιδεύει εκτός Αττικής

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

 

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!