ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ

Job description

 • Βελτιώνει καθημερινά το πλαίσιο συνεργασίας με το υφιστάμενο πελατολόγιο
 • Μεριμνά για τη συνεχή αναζήτηση νέων πελατών, βάσει του πλάνου στόχευσης
 • Καθορίζει το πρόγραμμα – χρονοδιάγραμμα επισκέψεών, με γνώμονα το καλύτερο time management και το παραδίδει στον προϊστάμενο προς έγκριση
 • Συνεργάζεται με τους τοπικούς συνεργάτες - αντιπροσώπους των περιοχών Μεσσηνίας, Αμοργού, Μυκόνου, Τήνου, Σάμου και Νοτίων Προαστίων Αττικής, διασφαλίζοντας μια win win σχέση   
 • Χειρίζεται παροχές και εκπτώσεις, βάσει καθορισμένου budget, για τη σύναψη συμφωνιών με τους τελικούς πελάτες 
 • Εστιάζει την προσοχή του/ης, στους οδηγούς πωλητές (xvan) των αντιπροσώπων, παρακολουθώντας τα δρομολόγια τους, προτείνοντας βελτιώσεις και τυχόν αλλαγές, με στόχο την κερδοφόρα λειτουργία τους
 • Διαχειρίζεται το εταιρικό εμπορικό πρόγραμμα μέσω tablet, καταχωρώντας νέους πελάτες και τυχόν ελλείψεις της αγοράς, παρακολουθώντας παράλληλα τις εμπορικές συμφωνίες 
 • Κάνει προβλέψεις πωλήσεων της περιοχής του/ης  σε τακτική βάση ανά προϊόν, κατηγορία πελατών, γεωγραφική περιοχή και συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο budget πωλήσεων και εξόδων
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες του ανταγωνισμού και τις καταγράφει στο εβδομαδιαίο report
 • Μεριμνά τα υπόλοιπα πελατών να μην υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα plafon πιστώσεων

Job requirements

Τυπικά προσόντα: 

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, κρίνεται απαραίτητο
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης Management ή Negotiatios ή Marketing, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση στο κλάδο των FMCG, είναι MUST
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις παραδοσιακής τοπικής αγοράς (μικρά σημεία: περίπτερα, mini markets, κτλ.), κρίνονται απαραίτητες
 • Εμπειρία σε πρακτικές διαπραγμάτευσης και χειρισμού παροχών, είναι προαπαιτούμενη 
 • Άριστη γνώση MS Office (γνώση ERP, με εξειδίκευση στο SAP θα εκτιμηθεί)
 • Δυνατότητα διανυκτερεύσεων εκτός Αττικής σε μηνιαία βάση

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

 

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!